Vagtplanlægning - 10 gode grunde til dig


10 gode grunde ...

1. Spar på lønkontoen ... OnDutyPlanner giver dig besparelser på lønkontoen. Det skyldes, at systemet giver dig et præcist overblik over, hvor der er for mange ressourcer og hvor der er for få. Du får derfor mulighed for at spare, der hvor der er for mange og få en større produktion, der hvor der er for få.

2. Spar på administrationen .... Et stort vagtplanlægningssystem som OnDutyPlanner kan befri administrationen for de tidskrævende rutineopgaver. I OnDutyPlanner er det muligt at registrere en byttevagt på få sekunder og at beregne løntillæg for 1.000 medarbejder på 5 minutter. Du sparer 30 - 50 pct. af den tid, du bruger på rutine opgaver.

3. Glade medarbejdere ... Alle medarbejdere får adgang til MyDutyPlanner direkte fra deres PC på arbejde og hjemmefra. De kan se deres vagter, deres tillæg og angiv hvilke ønsker de har til vagtplanen. Det hele er så nemt at bruge, så medarbejderne ikke kan undgå at blive glade.

4. Glade ledere .... Lederne får det overblik over deres medarbejdere som de fortjener. OnDutyPlanner indeholder et stort sæt af rapporter til at få overblik over bemanding, medarbejdere, fravær, ferie, afspadsering, etc. og dem du måtte mangle laver vi !

5. Glade vagtplanlæggere ... I dag bruger du meget af din tid på registreringsopgaver. Du har ikke tid til at forbedre den vagtplan du allerede har lagt. Det ændrer OnDutyPlanner. Du får nu tid til at begrænse planlagt overarbejde, sikre at ressourcerne bliver udnyttet og til at indarbejde endnu flere af medarbejdernes ønsker i vagtplanen. Du bliver den person i firmaet som både ledelsen og medarbejderne ikke kan undvære.

6. Optimale vagtplan ... OnDutyPlanner sikre dig optimale vagtplaner. Når du har angivet behovene laver OnDutyPlanner selv vagtplanerne således, at arbejdstidsreglerne er overholdt og vagterne er jævnt fordelt til medarbejderne med hensyn til de ønsker medarbejderne har. I den løbende driftssituation bruger du OnDutyPlanner til at få forslag til hvorledes vagtplanen kan forbedres.

7. Optimal administration ... Hvad hjælper det at vagtplanerne er gode, hvis administrationen roder. Du holder med OnDutyPlanner styr på ferie, feriefri, afspadseringssaldi (Op til 5 forskellige saldi), fravær, sygefravær, kvalifikationer og adresser. Du kan holde styr på det hele samtidigt.

8. Software til tiden ... Vi installerer programmet i løbet af en dag. Tiden fra, at du har underskrevet aftalen og til at systemet er implementeret, uddannelsen er overstået og systemet er taget i drift er under 1 måned.

9. Software til dig ... Vi videreudvikler systemet efter vores kunders ønsker. Dette betyder, at vi hele tiden indhenter oplysninger om hvad vores kunder gerne vil have med i systemet. Hvis vi vurderer, at det er en god ide, der har generel interesse kommer ændringen med. Hvis du har ønsker, der kun gælder specielt for din virksomhed kan vi aftale, at vi ændrer OnDutyPlanner således at det ønske også er opfyldt.

10. Visionen ... OnDutyPlanner skal være det ultimative vagtplanlægningssystem. I princippet skal systemet kunne klare alle opgaverne selv.

Alle bliver mødt med øgede krav til sikkerhed og effektivitet. Det er udfordringer OnDutyPlanner er med til at klare.
Gamma Partner ApS, Ny Vestergade 5, 1471 København K, tlf. +(45) 26 16 49 58, info@gammapartner.dk