Besparelserne

Kilderne til indtægter ved brug af OnDutyPlanner er mange.

Fra vagtplanlæggerne. Hvis du i dag anvender Excel eller systemer hvor dobbeltregistrering er nødvendigt vil du opleve, at du kan spare mellem 20 og 50 pct. af den tid du anvender til vagtplanlægning og beregning af variable løntillæg.

Fra ledelsen Ledelsen får et bedre overblik over, hvor i firmaet ressourcerne anvendes og meget bedre mulighed for at styre om det er de rigtige områder, der satses på. Det er naturligvis svært at gøre denne fordel op i kr. og øre, men det bliver nemt til titusindvis af kroner om måneden.

Fra medarbejderne Medarbejderne har bedre overblik over deres egne vagter og har også fordel af, at de nemt kan ansøge om ændringer til vagtplanen. Derved vil meget utilfredshed, mødt for sent, gået for tidligt, kommet på forkerte tidspunkter, stress og utilfredshed kunne undgås.

Fra lønkontoen En af de vigtigste opgaver en vagtplanlægger har er at få normen til at gå op. Optimalt skal enhver fuldtidsmedarbejder arbejde f.eks. 160 timer om måneden, hverken mere eller mindre. Enhver der har prøvet at lave vagtplanlægning i hånden eller via et Excel ark ved hvor svært det er. Som regel vil man ende med en løsning, der blot nogenlunde får normen til at gå op. OnDutyPlanner afhjælper dette problem. Hvis normen blot kan forbedres med 1 time pr måned pr fuldtidsmedarbejder er lønkontoen sparet for 0,625 pct. Det bliver til mange penge. Hvis timelønnen er 125 kr og der kan spares 1 time pr mand pr måned er det en besparelse på 300.000 kr. om året for et firma med 200 ansatte.

Der er mange steder at pege når besparelsen på at anvende et elektronisk system til planlægning af vagter skal findes