Links til gode råd om vagtplanlægning

Vagtplanlægning kan ske på mange måder. I det følgende er der links til gode råd

Om natarbejde, planlægning og balance i livet

Modeller for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden

Om arbejdstid, medbestemmelse og vagtplanlægning

Blog, hvor du, helt gratisk kan læse vores gode gode råd om vagtplanlægning

Links til overenskomster og arbejdstidsregler

OnDutyPlanner sikre overholdelse af arbejdstidreglerne. F.eks. 11-timers reglen, opgørelse af normtid, etc. Men ikke nok med det. OnDutyPlanner har også den nødvendige styrke til at beregne de variable løntillæg. Kort sagt til beregning af de tillæg, der afhænger af vagterne. I det følgende har vi linket til nogle af de vigtigste overenskomster på det danske arbejdsmarked.

HK

FOA

Ledernes hovedorganisation

3F Fælles fagligt forbund

Dansk journalistforbund

DBIO - Danske bioanalytikere

Dansk Metal

Danmarks Jurist- og Økonomforbund

Links til vagtplanlægningsalgoritmer

OnDutyPlanner indeholder forskellige algoritmer til planlægning af vagter. I det følgende er der links til nogle andre.

Kombinatorisk optimering - Speciale fra DIKU

Constraint programming - Speciale fra DTU/IMM