OnDutyPlanner

Effektiv vagtplanlægning med automatisk lønhåndtering

• Overblik over bemanding

• Kvalificeret bemanding på alle pladser

• Advarsel ved overtrædelse af overenskomster

• Automatisk afstemning af forbrug af ferie og afspadsering

• Automatisk beregning af løntillæg

• Ledelsesinformation over timeforbrug mv.

• Enkelt og brugervenligt system

• Du kan lave en fremragende vagtplan

OnDutyPlanner opfylder virksomhedens ønsker om optimal planlægning – og medarbejdernes ønsker om overblik over deres vagter.

OnDutyPlanner giver medarbejdere adgang til deres personlige vagtskema.

Ring 26164958 og aftal et møde eller bestil et her: